ამჟამად ჩვენი ინსტიტუტი მადლობას უხდის შემდეგ თანამშრომლობით ინსტიტუტებს ჩვენი ინსტიტუტის მუშაობის გავრცელების საქმეში.

ჩილეს რადიო კლუბი.

ანხელ დე ლა გვარდას ფონდი.

მედლების საათები.

შუშოას ილუსტრაციული მუნიციპალიტეტი